Klicka på bilden för förstoring

   

Peka på bilden för stensort

Sten nr S 1
Sten nr S 5
Sten nr S 9
Sten nr S 13
Sten nr S 17
Sten nr S 21
Sten nr S 25
Sten nr S 29
Sten nr S 33
Sten nr S 37
Sten nr S 41
Sten nr S 45
Sten nr S 49
Sten nr S 53
Sten nr S 56
Sten nr S 2
Sten nr S 6
Sten nr S 10
Sten nr S 14
Sten nr S 18
Sten nr S 22
Sten nr S 26
Sten nr S 30
Sten nr S 34
Sten nr S 38
Sten nr S 42
Sten nr S 46
Sten nr S 50
Sten nr S 54
Sten nr S 57
Sten nr S 3
Sten nr S 7
Sten nr S 11
Sten nr 15
Sten nr S 19
Sten nr S 23
Sten nr S 27
Sten nr S 31
Sten nr S 35
Sten nr S 39
Sten nr S 43
Sten nr S 47
Sten nr S 51
Sten nr S 55
Sten nr S 58
Sten nr S 4
Sten nr S 8
Sten nr S 12
Sten nr S 16
Sten nr S 20
Sten nr S 24
Sten nr S 28
Sten nr S 32
Sten nr 36
Sten nr S 40
Sten nr S 44
Sten nr S 48
Sten nr S 52
Sten nr S 59