Klicka på bilden för förstoring

   

Peka på bilden för stensort

Ljus Labrador Ljus Labrador Sten nr S 1
Rödgrå Bohusgranit Rödgrå Bohusgranit Sten nr S 5
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 9
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 13
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 17
Mörkgrå Mörkgrå Sten nr S 21
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 25
Röd Lindfors Röd Lindfors Sten nr S 29
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 33
Grå Bjärlöv Grå Bjärlöv Sten nr S 37
Grå Bjärlöv Grå Bjärlöv Sten nr S 41
Mörkgrå Impala Mörkgrå Impala Sten nr S 45
Nörkgrå Impala Nörkgrå Impala Sten nr S 49
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 53
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 56
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 2
Rödgrå Bohusgranit Rödgrå Bohusgranit Sten nr S 6
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 10
Mörkgrå Impala Mörkgrå Impala Sten nr S 14
Rödgrå Bohusgranit Rödgrå Bohusgranit Sten nr S 18
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 22
Grå Bjärlöv Grå Bjärlöv Sten nr S 26
Ljus Labrador Ljus Labrador Sten nr S 30
Rödgrå Bohusgranit Rödgrå Bohusgranit Sten nr S 34
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 38
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 42
Blå Orion Blå Orion Sten nr S 46
Blå Orion Blå Orion Sten nr S 50
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 54
Violett Granit Violett Granit Sten nr S 57
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 3
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 7
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 11
Grå Näs Grå Näs Sten nr 15
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 19
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 23
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 27
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 31
Röd Lindfors Röd Lindfors Sten nr S 35
Röd Lindfors Röd Lindfors Sten nr S 39
Svart Diabas Svart Diabas Sten nr S 43
Mörkgrå Impala Mörkgrå Impala Sten nr S 47
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 51
Ljus Labrador Ljus Labrador Sten nr S 55
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 58
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 4
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 8
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 12
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 16
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 20
Röd Vånga Röd Vånga Sten nr S 24
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 28
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 32
Rödgrå Bohusgranit Rödgrå Bohusgranit Sten nr 36
Blå Orion Blå Orion Sten nr S 40
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 44
Hallandsgranit Hallandsgranit Sten nr S 48
Grå Näs Grå Näs Sten nr S 52
Mörkgrå Impala Mörkgrå Impala Sten nr S 59